Som la seva impremta de confiança

Els talonaris s’engomen amb cola, amb 100 jocs a cada un, amb còpies o sense.

La impressió dels talonaris pot ser en les mides 11 x 22 cm, A5, A4 o qualsevol mida que necessiti el client.

Els jocs copiatius poden ser de dos o tres còpies. Per rebuts, albarans, factures, comandes, etc.

Tant els talonaris com els jocs copiatius poden anar numerats i taladrats, per a que els fulls s’arrenquin fàcilment.

Scroll to Top